Προσδιορισμός τιμής CO2

Σε αντίθεση με τον αυτόματο έλεγχο υγρασίας και την ανίχνευση οσμών, η αυτόματη λειτουργία με καθοδήγηση CO2 πραγματοποιείται χωρίς μέσο όρο ή αναφορά φόντου.Οι αυξημένες τιμές CO2 δείχνουν αυξημένη απαίτηση εξαερισμού. Ο ανεμιστήρας ρυθμίζει τη ροή του όγκου του σύμφωνα με τις παρούσες και μετρούμενες τιμές CO2 σε οκτώ στάδια. Το διαμορφωμένο βασικό στάδιο εξαερισμού τερματίζεται…