Χρόνοκαθυστέρηση Εξαερισμού

Η λειτουργία χρόνοκαθυστέρησης εκτέλεσης εξασφαλίζει παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα εξαερισμού μετά την απενεργοποίησή του διακόπτη  και την έξοδο από το λουτρό. (λειτουργικό χώρο απαγωγής αέρα όπως κουζινα, λουτρό, κελλάρι, αποθήκη, κλπ). Ο εξαερισμός ζήτησης επεκτείνεται κατά τον διαμορφωμένο με τα DIP SWITCH χρόνο στα 15 ή 30 λεπτά. Αφού παρέλθει ο αντίστοιχος χρόνος, ο…

Προσδιορισμός τιμής CO2

Σε αντίθεση με τον αυτόματο έλεγχο υγρασίας και την ανίχνευση οσμών, η αυτόματη λειτουργία με καθοδήγηση CO2 πραγματοποιείται χωρίς μέσο όρο ή αναφορά φόντου.Οι αυξημένες τιμές CO2 δείχνουν αυξημένη απαίτηση εξαερισμού. Ο ανεμιστήρας ρυθμίζει τη ροή του όγκου του σύμφωνα με τις παρούσες και μετρούμενες τιμές CO2 σε οκτώ στάδια. Το διαμορφωμένο βασικό στάδιο εξαερισμού τερματίζεται…