Η Οδηγία

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η οδηγία 2009/125 / ΕΚ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 253/2014 και τον κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 1254/2014 έχουν εφαρμοσθεί υποχρεωτικά την ΕΕ. Αυτή η υποχρεωτική εφαρμογή έχει οδηγήσει σε κάποιες αλλαγές στη δήλωση του προϊόντος των συστημάτων εξαερισμού και στην προσθήκη νέων φύλλων δεδομένων προϊόντων στην τεκμηρίωση του προϊόντος και, ενδεχομένως, στις ενεργειακές ετικέτες για τον προσδιορισμό της κατηγορίας αποδοτικότητας των συσκευών.

Energy labels of LUNOS

Download 
Energy Label Nexxt K
Energy Label Silvento AC
Energy Label fgo
Energy Label ego
Energy Label e²neo
Energy Label e²mini
Energy Label e²short
Energy Label e²

Product Data Sheets of LUNOS

Download 
Data Sheet Nexxt K
Data Sheet e2short
Data Sheet e2neo
Data Sheet Silvento 30/60 ZII
Data Sheet Silvento 30/60
Data Sheet RA 15/60
Data Sheet fgo
Data Sheet ego
Data Sheet e2mini
Data Sheet e2
Data Sheet AB 30/60 ZII
Data Sheet AB 30/60

Dismantling of Products

Download 
Dismantling Nexxt+closing flap
Dismantling Nexxt
Dismantling e2, e2neo, e2short
Dismantling RA 15-60
Dismantling Silvento V
Dismantling AB 30/60
Dismantling fgo
Dismantling Silvento KL
Dismantling Silvento
Dismantling ego
Dismantling e2mini
Dismantling Outer Hood

Η οδηγία για την ενεργειακή σήμανση 2010/30 / ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2010 και αντικατέστησε την παλαιά οδηγία-πλαίσιο 92/75 / ΕΟΚ της ΕΕ, έχει να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη. Οι κανονισμοί για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων, εκδίδονται σε αυτή τη βάση. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1253/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1254/2014 ισχύουν για συσκευές εξαερισμού της LUNOS. Αυτός ο κανονισμός της ΕΕ για την ελάχιστη αποτελεσματικότητα των συστημάτων εξαερισμού τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου 2014. Εκδόθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς άλλων οδηγιών οικολογικού σχεδιασμού που ρυθμίζουν την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Οι οδηγίες οικολογικού σχεδιασμού διευκρινίζουν ότι ορισμένες μονάδες εξαερισμού θα διαθέτουν ενεργειακές ετικέτες με τάξεις ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον – ισοδύναμες με τις ήδη γνωστές ετικέτες ψυγείων. Οι ετικέτες χωρίζονται σε κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης από A + έως G, όπου το A + είναι το καλύτερο.

Εγγραφείτε στο Newsletter της Lunos Greece

Εγγραφείτε στο Newsletter της Lunos Greece

Εγγραφείτε στην λίστα email για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα από την Lunos σε προιόντα ,project ,τεχνικά θέματα κλπ.

Εγγραφήκατε επιτυχώς

Pin It on Pinterest

Share This