Ασύρματη τεχνολογία
Για εύκολη συνδεσιμότητα Smart Home

Για να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της LUNOS, η ασύρματη τεχνολογία πρέπει να είναι ασφαλής και να έχει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

Η αμφίδρομη ασύρματη τεχνολογία μεταδίδει αξιόπιστα σήματα πολύ χαμηλής ενέργειας. Οι πομποί μπορούν να λειτουργούν εν μέρει χωρίς μπαταρίες και, επομένως, με μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Η αναγκαία ενέργεια παράγεται από τους πιεζοηλεκτρικούς διακόπτες ή από ηλιακές κυψέλες.

Για τον έλεγχο του συστήματος αερισμού μέσω smartphone, tablet ή υπολογιστή, η LUNOS συνιστά τη χρήση της κεντρικής μονάδας έξυπνου σπιτιού homee, η οποία διαθέτει διεπαφή WLAN στον βασικό εξοπλισμό και συνεπώς παρέχει την απαραίτητη υποδομή για σύνδεση στο διαδίκτυο.
Με τη μονάδα επέκτασης EnOcean από το homee, οι ασύρματες μονάδες LUNOS ενσωματώνονται στο κέντρο ελέγχου του έξυπνου σπιτιού.

Αλλά, μέσω του εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας που είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή για iOS και Android ή ως διαδικτυακή εφαρμογή (WebApp), είναι δυνατό να ελέγχονται και άλλες λειτουργίες του σπιτιού εκτός του αερισμού: μέσω αυτής της εφαρμογής, είναι δυνατό να ελέγχονται όλες οι λειτουργίες έξυπνου σπιτιού.

KNX Lunos Control

Η μονάδα KNX LUNOS Control4 επιτρέπει τον έλεγχο των αποκεντρωμένων μονάδων αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και εξαεριστήρες μέσω του διαύλου KNX. Μπορεί να συνδέθούν αρκετές συσκευές μέσω του διαύλου KNX, επιτρέποντας έτσι οποιαδήποτε επιθυμητή λειτουργία. Για απευθείας έλεγχο των συσκευών αερισμού, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες είσοδοι κουμπιών.

Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο ζεύκτη διαύλου KNX και χρειάζεται εξωτερική παροχή ρεύματος. Μπορεί να ενσωματωθεί σε μια εγκατάσταση KNX και να παραμετροποιηθεί και να ελεγχθεί με τον συνήθη τρόπο. Την database του KNX – Control4 μπορείτε να την κατεβάσετε απο το site μας lunos.gr και να την φορτώσετε στο ETS5 για τον σχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας του συστήματος αερισμού και του χειρισμού των μονάδων από άλλες συσκευές KNX.