Λογισμικό σχεδιασμού
από την LUNOS

Ο σχεδιασμός βασίζεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της επιστήμης και πληροί τις απαιτήσεις του DIN 1946-6, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ογκομετρικών παροχών για τη διασφάλιση του ελάχιστου ρυθμού αλλαγής αέρα για την προστασία του κελύφους του κτιρίου. Αυτές οι ογκομετρικές παροχές εξαρτώνται από τον αριθμό των χώρων που εξαερίζονται, τον χώρο διαβίωσης καθώς και από τη στεγανότητα, τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου. Ο οικιακός αερισμός με υποβοήθηση ανεμιστήρων σχεδιάζεται σύμφωνα με την ονομαστική φάση αερισμού, η οποία καλύπτει τον απαιτούμενο ρυθμό αλλαγής αέρα κατά την κανονική χρήση.

Εργαλείο σχεδιασμού με βάση τις προδιαγραφές του DIN 1946-6

 • Απόδειξη της αναγκαιότητας των μέτρων αερισμού (σχεδιασμός αερισμού)
 • Σχεδιασμός που σχετίζεται με εξαεριζόμενους ή ωφέλιμους χώρους
 • Σχεδιασμός των ογκομετρικών παροχών καθαρού αέρα
 • Υπολογισμός για προστασία από υγρασία καθώς και για μειωμένο, κανονικό και έντονο αερισμό
 • Υπολογισμός των ογκομετρικών παροχών φιλτραρισμένου αέρα
 • Σχεδιασμός εξαρτημάτων συστήματος αερισμού, όπως ανεμιστήρες, διαχυτήρες εξωτερικού τοίχου και διατομές υπερχείλισης
 • Εξέταση των απαιτήσεων για τα συστήματα εξαερισμού σε σχέση με τα τζάκια
 • Υπολογισμός της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του σχεδιαζόμενου συστήματος αερισμού
 • Σύνταξη πλήρους καταλόγου υλικών
 • Υπολογισμός ηχομόνωσης εξωτερικού τοίχου σε συνδυασμό με εξαρτήματα αερισμού
 • Όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών εξάγονται, από το εργαλείο σχεδιασμού, σε σαφείς αναφορές σε μορφή PDF

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]