Η αμφίδρομη ασύρματη τεχνολογία μεταδίδει αξιόπιστα σήματα πολύ χαμηλής ενέργειας. Οι πομποί μπορούν να λειτουργούν εν μέρει χωρίς μπαταρίες και, επομένως, με μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Η αναγκαία ενέργεια παράγεται από τους πιεζοηλεκτρικούς διακόπτες ή από ηλιακές κυψέλες.

Για τον έλεγχο του συστήματος αερισμού μέσω smartphone, tablet ή υπολογιστή, η LUNOS συνιστά τη χρήση της κεντρικής μονάδας έξυπνου σπιτιού homee, η οποία διαθέτει διεπαφή WLAN στον βασικό εξοπλισμό και συνεπώς παρέχει την απαραίτητη υποδομή για σύνδεση στο διαδίκτυο.
Με τη μονάδα επέκτασης EnOcean από το homee, οι ασύρματες μονάδες LUNOS ενσωματώνονται στο κέντρο ελέγχου του έξυπνου σπιτιού.

Αλλά, μέσω του εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας που είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή για iOS και Android ή ως διαδικτυακή εφαρμογή (WebApp), είναι δυνατό να ελέγχονται και άλλες λειτουργίες του σπιτιού εκτός του αερισμού: μέσω αυτής της εφαρμογής, είναι δυνατό να ελέγχονται όλες οι λειτουργίες έξυπνου σπιτιού.