Σωστός καθαρισμός των συστημάτων αποκεντρωμένου αερισμού – αυτό είναι που μετράει!

Ένα αποκεντρωμένο σύστημα αερισμού απομακρύνει τους ρύπους και την υγρασία από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού και εξασφαλίζει ένα άνετο και υγιεινό κλίμα. Για να είναι σε θέση το σύστημα να εκτελεί το έργο αυτό αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, πρέπει να καθαρίζεται σωστά. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα μάθετε τι είναι σημαντικό και ποιους παράγοντες πρέπει να λάβετε…